Важни телефонни номера

КМЕТСТВО
тел. 055042208 


ПОЛИЦИЯ
тел. 055042253 


ПОЩА
тел. 055042250 


АПТЕКА
тел. 055042301


ДАНЪЧНА СЛУЖБА
тел. 055043051


ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
тел. 055042123; 055042329 


ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
тел. 055043009 


БЕНЗИНОСТАНЦИЯ (ЗЪРНЕНА БОРСА АД)
тел. 055042380 


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИЗГРЕВ
ул. Отец Паисий 20, тел. 055432387 


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
тел. 055042271 


ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
тел. 055042206; 055042206 

 

{START_COUNTER}